menu
Protocol d'accés d'abonats als partits amb restriccions de públic
Protocol d'accés d'abonats als partits amb restriccions de públic
Protocol d'accés d'abonats als partits amb restriccions de públic

Protocol d'accés d'abonats als partits amb restriccions de públic

Aquest és el procediment que s'ha preparat per a l'assistència de públic al Nou Congost, a l'espera que es doni el vist-i-plau per part de les autoritats.

Dimecres 17 de Març de 2021 a les 11:29

PROTOCOL ACCÉS ABONATS BAXI MANRESA ALS PARTITS AMB RESTRICCIONS DE PÚBLIC PER LA COVID-19

Degut a les restriccions legals d’accés, i preveient que en algun/s partit/s el CSD ens permeti l’accés de públic, el Bàsquet Manresa ha preparat un Protocol d’accés per als abonats, per escollir quins abonats podran accedir en cadascun dels partits d’una forma transparent, mentre el número d’espectadors permesos sigui menor al número d’abonats.

Les renovacions d’abonaments per a la temporada 2020/21 es van tancar amb 2.405 abonats.

S’assignarà a cada abonament un número de l’1 al 2405. Un cop feta aquesta llista, es farà un únic sorteig per saber a partir de quin número s’entra al primer partit. Per al següent partit, entraran els següents números, i així successivament.

FUNCIONAMENT DEL PROTOCOL

  • S’assignarà a cada abonament un número que serà el mateix fins a la finalització de la present temporada.

  • Aquest número no és el del carnet. No es farà ús del codi que apareix en els carnets.

  • S’adjudicarà un número correlatiu a cada abonament entre l’1 i el 2405 (nombre total d’abonaments venuts en la present temporada).

1ª Fase - Agrupació i desagrupació. Amb qui aniràs al partit?

Es donarà l’opció, fins el proper 23 de març de 2021 data d’acabament d’aquesta primera fase, de:

Sol·licitar números seguits per abonaments d’amics i/o familiars a fi d’agrupar-se i accedir al mateix partit.

Sol·licitar números separats per diferents abonaments d’una mateixa família o empresa per desagrupar-se i no accedir al mateix partit.

Això caldrà fer-ho enviant un e-mail a [email protected].

A qui no hagi dit res, se li adjudicaran números seguits a tots els abonaments d’un únic pagador, generalment agrupats per unitats familiars.

Punts importants a tenir en compte:

Es complirà rigorosament la normativa vigent, que determinarà si les unitats familiars o grups “bombolla” poden seure amb seients consecutius, o hauran de mantenir distància.

Els menors de 17 anys, per poder entrar, hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable del menor.

S’assignaran els números aleatòriament per tal que a cada partit entrin al pavelló abonats de totes les zones. Hi haurà una proporció equitativa d’abonaments de cada zona en cada partit.

Un número més baix o més alt no donarà cap avantatge, ja que la prioritat vindrà donada pel sorteig, que es farà públicament.

2ª Fase - Comunicació del número de cada abonament

Un cop finalitzada la 1ª fase, s’enviarà un correu electrònic a cada abonat comunicant el número o números dels seus abonaments.

Una còpia del llistat de tots els números de tots els abonaments es dipositarà també davant notari per a qualsevol possible reclamació.

3ª Fase – Sorteig del número d’inici

Es realitzarà un únic sorteig de forma pública, per determinar el número d’abonament a partir del qual podran entrar el número de persones permeses en el primer partit. En el següent partit, es continuarà en el punt on s’hagi tallat i així successivament.

Per exemple:
En el primer partit, permeten l’accés a 500 persones.
En el sorteig ha sortit el número 710.
Per tant, en aquest primer partit, podran accedir-hi els abonats que tinguin del número 710 al 1209. En el següent partit, si segueixen permetent l’accés a 500 persones, hi tindran accés els números del 1210 al 1709.
Si en el següent partit, se’ns permetés l’accés a 1000 espectadors, l’accés seria des del número 1710 al 2405 i del 1 al 304.
I així correlativament en cada partit es donaria accés al màxim nombre d’abonats permès.

Abans de cada partit, i quan tinguem la confirmació de quants espectadors hi poden accedir, es farà públic pels mitjans oficials del club els números dels abonaments que tindran accés en aquell partit.

Si en el partit en què un abonat té dret a accedir no pot venir, no podem garantir poder fer canvis per una altra jornada.

Qui no pugui venir i no tingui l’opció de cedir la seva localitat a un familiar o amic que vulgui, podrà informar-ne al club i deixar lliure el seient per a cedir-lo a un altre abonat. Es farà el possible per poder traslladar l’abonat que no ha pogut venir a un altre partit, sense compromís per part del club. Aquests canvis es faran sempre i quan hi hagi lloc disponible, evitant que es facin especulacions per poder escollir partits. En els partits “estrella” serà molt més difícil poder gestionar canvis.

4ª Fase – Assignació de localitats

Els protocols de compliment de les mesures sanitàries obliguen tot el públic a estar assegut, en localitats fixades, i respectant les distàncies de seguretat.

Un cop definits els abonaments que tindran dret a accedir en cada partit, el Bàsquet Manresa assignarà la localitat en què haurà de seure cada abonat. S’assignaran les localitats tenint en compte el tipus d’abonament, però el club no pot garantir poder oferir el seient assignat a la mateixa zona que l’abonament. Es prioritzarà respectar les distàncies de seguretat.

Posteriorment, s’enviarà a cada abonat via correu electrònic l’entrada amb la localitat assignada, indicant-los també la porta d’accés i la franja horària en què hauran d’entrar.

L’accés al pavelló s’haurà de fer seguint estrictament els protocols sanitaris que s'indicaran en entrar al recinte.

El no compliment dels protocols podrà suposar l’expulsió del pavelló de l’abonat que no els respecti.