menu

Política de privacitat

En BÀSQUET MANRESA SAD, ens preocupem per la privacitat i la transparència.      

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d'acord amb el que s'estableix pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Tractament de les dades d'associats

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BÀSQUET MANRESA SAD

Finalitat:

Realitzar la gestió esportiva, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Legitimació:

Interès legítim del Responsable. Consentiment de l'interessat.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: institucions privades i públiques per al compliment legal derivat de la prestació dels serveis esportius.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a [email protected] o C/ Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Procedència:

El propi interesat.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BÀSQUET MANRESA SAD

A60104932

C / Ctra. Manresa a Sant Joan de Vilatorrada, s / n (Pavelló nou Congost) - 08241 - Manresa - BARCELONA

938721503

[email protected]

               1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

               JOSEP TREVIÑO

               C/Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona

               [email protected]

2.Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim de l'Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

Tractament de les dades de prevenció de el risc de propagació de COVID-19

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general i la salut laboral en particular, en relació amb la propagació de la COVID-19. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a determinar la possible propagació de l'epidèmia, seguint les directrius que publiquin a l'respecte les autoritats sanitàries. En el moment de la seva supressió es mantindran bloquejats a disposició de les autoritats laborals durant el temps que indica la legislació laboral i altres autoritats competents per a l'exigència de l'acompliment de responsabilitats.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Compliment d'una obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de l'entitat en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Missió a Interès públic: Salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb la finalitat d'informar d'un possible focus epidèmic a les autoritats. (Requisit legal).
 • Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals, amb la finalitat de demostrar les mesures de control epidèmic aplicades, en l'àmbit d'una inspecció laboral. (Requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Es tracten categories de dades especials.

Tractament de les dades de videovigilància (control laboral)

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de controlar i dirigir l'activitat laboral usant els sistemes de videovigilacia de l'responsable. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a jutjats i tribunals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Reial Decret Llei 2/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (art. 20.3); Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (art. 89).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Jutjats i tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès una falta d'àmbit laboral (requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

Tractament de les dades de videovigilància (seguretat)

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions fent servir els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i / o jutjats i tribunals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió a Interès públic: Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la "Guia sobre l'ús de videocàmeres per seguretat i altres finalitats ", publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte (requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives.

Tractament de les dades dels clients a les instal·lacions

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de registre i gestió de visites a les instal·lacions de l'responsable. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Durant quatre anys o fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Interès legítim de l'Responsable: Control d'entrades i sortides a les instal·lacions de l'responsble per motius de seguretat i traçabilitat de visites. (RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de personal

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BÀSQUET MANRESA SAD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment d'una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d'accidents laborals, si escau. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el Reial decret legislatiu 8 / 2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat social; Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball; RGPD arts. 6.1.cy 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació en l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BÀSQUET MANRESA SAD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a [email protected] o C / Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BÀSQUET MANRESA SAD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

Adreces postals i electròniques, dades econòmiques