top

Política de privacitat

A BÀSQUET MANRESA SAD ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

  • Responsable: BÀSQUET MANRESA SAD.
  • Finalitat: Realitzar la gestió esportiva, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
  • Drets: Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d’altres dret, indicats a la informació addicional.
  • Procedència: El propi interessat.

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

BÀSQUET MANRESA SAD.
A60104932
C/ Ctra. Manresa a Sant Joan de Vilatorrada, s/n (Pavelló Nou Congost) 08241 Manresa – Barcelona
938721503
[email protected]

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A BÀSQUET MANRESA SAD. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió esportiva, administrativa, comptable i fiscal, inscripció en esdeveniments organitzats, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir o mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Consentiment del interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de ser-ho com a conseqüència del compliment i exercici per Bàsquet Manresa de les seves funcions i obligacions i desenvolupament de l’activitat esportiva; i tots aquells que hagin de tenir accés a les dades amb motiu de la prestació d’un servei a Bàsquet Manresa necessari per al compliment i exercici de les funcions i obligacions d’aquesta i per al desenvolupament de l’activitat esportiva.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

Podran produir-se cessions o transferències internacionals de dades, que no comptin amb una decisió d’adequació referida en l’article 45 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, o no comptar amb garanties adequades referides en l’article 46 del citat Reglament Europeu, a països seus de competicions internacionals que no comptin amb legislació de protecció de dades equiparable a la legislació espanyola o a la legislació europea.

La finalitat d’aquesta comunicació és complir amb els requisits exigits per l’entitat organitzadora o l’autoritat governativa o legislativa del país corresponent per a participar en tals competicions. Els interessats coneixen, assumeixen i consenten específicament mitjançant la seva signatura en la sol·licitud de llicència els possibles riscos existents per a ells que impliquen tals transferències de dades.

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a BÀSQUET MANRESA SAD. estam tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BÀSQUET MANRESA SAD. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercitar els seus drets enviant correu electrònic a [email protected] o correu postal a l’adreça del responsable, indicada en el punt 1.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Los dades personals que tractem a BÀSQUET MANRESA SAD. provenen del propi interessat o el seu representant legal.

Las categories de dades que es tracten son:

  • Direccions postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Dades identificatives de clients
  • No es tracten categories especials de dades.