Inici > Notícies > Un ICL Manresa combatiu acaba caient al Palau Blaugrana
FC Barcelona Lassa 92 - ICL Manresa 72

Un ICL Manresa combatiu acaba caient al Palau Blaugrana

Bon esperit competitiu dels bagencs davant el tot poderós FC Barcelona Lassa. Suggs amb 14 punts i Auda amb 11, destacats visitants, en un partit marcat altre cop per la polèmica arbitral.

92 FC Barcelona Lassa | Rice 12, Koponen 4, Perperoglou, Vezenkov 14 i Tomic 8; Munford 5, Claver 2, Faverani 12, Eriksson 21, diagné 4 i Navarro 10.

 

72 ICL Manresa | Machado 5, Suggs 14, Tomàs 8, Trapani 10 i Rey 6; Auda 11, Cvetkovic 4, Aranitovic 10, Cakarun 4, Belemene, Costa i Montañez.

 

Parcials: 33-23, 22-18; 18-20 i 19-11.

Derrota a una de les pistes més complicades en el derbi català. Tot i això, l’ICL Manresa va lluitar de valent, i el resultat final, 92-72, no fa justícia al que es va veure al parquet. L’ICL Manresa va tenir en Suggs el seu home més anotador (14), acompanyat per Auda, (11) Trapani i Aranitovic (10). Un altre cop, moltes queixes a un arbitratge extrany, sobretot a l’inici, que va suposar una tècnica a Ibon Navarro.

El partit començava amb un període anotador, amb el Barça convertint gairebé tot el que llançava, i l’ICL Manresa aguantant i responent, to i quedar 10 punts per sota. Començaven bé els interiors del FC Barcelona Lassa, però els triples de Machado i Suggs anivellaven el partit. Fins i tot Tomic anotaria de 3 en uns minuts finals d’alta anotació. En aquest primer període va veure una tècnica Ibon Navarro per protestar, després que els àrbitres assenyaléssin falta tècnica a Aranitovic per sortir del terreny de joc, un fet que gairebé no es veu mai.

El segon quart començava amb intercanvi de cistelles, però ràpidament Marcus Eriksson, el màxim anotador del matx, començava a afinar la punteria contra el seu ex-equip. Semblava que els locals podien obrir forat, però l’entrada d’Aranitovic escurçava diferències. Tot i això, Eriksson i Navarro augmentaven fins a 14 la diferència abans de la mitja part.

El segon període va ser dominat per l’ICL Manresa, que es refeia i s’arribava a posar a 8 punts. Cvetkovic, Auda i Rey anotaven els primers punts. Joe Trapani anotava a falta de pocs minuts dues jugades de 2 més 1 consecutives. Tot i això, Faverani anotaria les dues darreres cistelles del període.

Els darrers 10 minuts començaven amb un altre cop amb els exteriors blau-granes, amb Eriksson al capdavant, inspirats. La lluita de Trapani no evitava que la diferència s’estirés fins els 17 punts a poc per acabar. Al final del partit, el Barça obtenia la màxima diferència. Un resultat que demostrava que ens darrers minuts l’ICL Manresa va estar mancat d’energies.

Ibon Navarro, deia en la roda de premsa posterior al partit que «el pitjor és que hem arribat una mica tard a posar duresa; al segon quart hem fet només dues faltes; el Barça ha estat encertat i ha fet alguna cistella difícil, però nosaltres no hem tingut capacitat per endurir el partit; ens hem intentat protegir amb alguna defensa alternativa, però ens ha faltat una mica de gasolina davant d’un equip que demana molt; em fa pena que la màxima diferència hagi estat al final».

Lesió d’Aleksandar Cvetkovic
El base de l’ICL Manresa, Aleksansar Cvetkovic, ha rebut un cop durant el partit d’avui al Palau Blaugrana. El jugador serbi té una fractura nasal, i en els propers dies es sabrà quin serà l’abast total de la lesió.

FC Barcelona Lassa 92 - ICL Manresa 72

A combative ICL Manresa ends up falling in Palau

Good competitive spirit of Bages before the almighty FC Barcelona Lassa. Suggs with 14 points and 11 Auda, prominent visitors in a match marked by controversy arbitration again.

92 FC Barcelona Lassa | Rice 12, Koponen 4 Perperoglou, Vezenkov Tomic 8 and 14; Munford 5 Claver 2 Faverani 12 21 Eriksson, Diagne 4 Navarro 10.

72 ICL Manresa | Machado 5, Suggs 14, Thomas 8, 10 and Trapani Rey 6; Auda 11, Cvetkovic 4 Aranitovic 10 Cakarun 4 Belemene, Costa and Montañez.

Partial 33-23, 22-18; 18-20 and 19-11.

Defeat one of the most difficult tracks in the Catalan derby. However, the ICL Manresa fought bravely, and the final result, 92-72, does not do justice to what was the parquet. The ICL Manresa Suggs had his man in scoring (14), accompanied by Auda (11) and Aranitovic Trapani (10). Again, many complaints to arbitration strange, especially at the beginning, it was a technical Ibon Navarro.

The match began with a period scorer with Barça becoming almost threw everything and the ICL Manresa holding and response, and to be 10 points lower. While the interior began Lassa FC Barcelona, ​​but the triple Machado and Suggs leveled the match. Even Tomic write down of 3 minutes late high note. In this first period was a technique Ibon Navarro protested after the referees signaled Aranitovic technical foul for leaving the field, something that almost never see.

The second quarter began with the exchange of baskets, but quickly Marcus Eriksson, the top scorer of the match, began to hone marksmanship against his former team. It seemed that the locals could open hole, but the entry of Aranitovic shortened differences. However, Eriksson and Navarro increased the difference to 14 before halftime.

The second period was dominated by the ICL Manresa, which related to and reached 8 points. Cvetkovic, Auda Rey and record the first points. Joe Trapani noted the absence of two minutes played in the second consecutive one more. However, Faverani write down the last two baskets of the period.

Beginning with the last 10 minutes again with external blue-granite, with Eriksson at the helm inspired. Trapani struggle not prevent the 17 points difference extends to end soon. At the end of the game, the club obtained the maximum difference. A result that showed that the ICL last minute Manresa was lacking energy.

Ibon Navarro said at the press conference after the match that “pitjoe is that we have come a little late to put harshness; the second quarter we made only two mistakes; the club has been successful and has done some shopping difficult, but we have not had the ability to harden party; We have tried to protect some alternative defense, but we lacked a bit of petrol in front of a computer requires much; I feel sorry that the maximum difference has been the end. ”

Aleksandar Cvetkovic injury
The base of the ICL Manresa Aleksansar Cvetkovic, received a blow in the game today at the Palau Blaugrana. The Serbian player has a broken nose, and in the coming days will know what the full extent of the injury.

FC Barcelona Lassa 92 - ICL Manresa 72

Un ICL Manresa combativo acaba cayendo en el Palau Blaugrana

Buen espíritu competitivo de los del Bages ante el todo poderoso FC Barcelona Lassa. Suggs con 14 puntos y Auda con 11, destacados visitantes, en un partido marcado de nuevo por la polémica arbitral.

92 FC Barcelona Lassa | Rice 12, Koponen 4, Perperoglou, Vezenkov 14 y Tomic 8; Munford 5, Claver 2, Faverani 12, Eriksson 21, Diagne 4 y Navarro 10.

 

72 ICL Manresa | Machado 5, Suggs 14, Tomás 8, Trapani 10 y Rey 6; Auda 11, Cvetkovic 4, Aranitovic 10, Cakarun 4, Belemene, Costa y Montañez.

 

Parciales: 33-23, 22-18; 18-20 y 19-11.

Derrota en una de las pistas más complicadas en el derby catalán. Sin embargo, el ICL Manresa luchar duro, y el resultado final, 92-72, no hace justicia a lo que se vio en el parqué. El ICL Manresa tuvo en Suggs su hombre más anotador (14), acompañado por Auda, (11) Trapani y Aranitovic (10). De nuevo, muchas quejas a un arbitraje extraño, sobre todo al inicio, que supuso una técnica a Ibon Navarro.

El partido comenzaba con un período anotador, con el Barça convirtiendo casi todo lo que lanzaba, y el ICL Manresa aguantando y respondiendo, tono y quedó 10 puntos por debajo. Empezaban bien los interiores del FC Barcelona Lassa, pero los triples de Machado y Suggs nivelar el partido. Incluso Tomic anotaría de 3 en unos minutos finales de alta anotación. En este primer período vio una técnica Ibon Navarro para protestar, después de que los árbitros señalaban falta técnica a Aranitovic para salir del terreno de juego, algo que casi no se ve nunca.

El segundo cuarto empezaba con intercambio de canastas, pero rápidamente Marcus Eriksson, el máximo anotador del encuentro, comenzaba a afinar la puntería contra su ex-equipo. Parecía que los locales podían abrir hueco, pero la entrada de Aranitovic acortaba diferencias. Sin embargo, Eriksson y Navarro aumentaban hasta 14 la diferencia antes del descanso.

El segundo periodo fue dominado por el ICL Manresa, que se rehacía y se llegaba a poner a 8 puntos. Cvetkovic, Auda y Rey anotaban los primeros puntos. Joe Trapani anotaba a falta de pocos minutos dos jugadas de 2 más 1 consecutivas. Sin embargo, Faverani anotaría las dos últimas canastas del periodo.

Los últimos 10 minutos comenzaban con otro golpe con los exteriores azulgranas, con Eriksson al frente, inspirados. La lucha de Trapani no evitaba que la diferencia se estirara hasta los 17 puntos a poco para terminar. Al final del partido, el Barça obtenía la máxima diferencia. Un resultado que demostraba que nos últimos minutos del ICL Manresa carecer de energías.

Ibon Navarro, decía en la rueda de prensa posterior al partido que «lo peor es que hemos llegado un poco tarde a poner dureza; en el segundo cuarto hemos hecho sólo dos faltas; el Barça ha sido acertado y ha hecho alguna cesta difícil, pero nosotros no hemos tenido capacidad para endurecer el partido; nos hemos intentado proteger con alguna defensa alternativa, pero nos ha faltado un poco de gasolina ante un equipo que pide mucho; me da pena que la máxima diferencia haya sido el final».

Lesión de Aleksandar Cvetkovic
El base del ICL Manresa, Aleksansar Cvetkovic, ha recibido un golpe durante el partido de hoy en el Palau Blaugrana. El jugador serbio tiene una fractura nasal, y en los próximos días se sabrá cuál será el alcance total de la lesión.

Idioma »