Inici > Bàsquet Base > Finalitats i objectius

Finalitats i objectius

L’article 5è del Reglament de la secció esportiva CBiUM, estableix que: “Els objectius de la secció esportiva son el foment el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre ..”. En aquest sentit l’article 6è preceptua que “La secció esportiva realitzarà la seva activitat d’acord amb el principis de la formació integral de les persones a través de la pràctica esportiva, intentant compaginar esport i estudis i fomentar els valors de l’esforç col·lectiu, la participació, l’esportivitat i la superació personal Efectivament la finalitat del C.B i U.M es fomentar la màxima participació de cada jugador/a o practicant dintre l’àmbit formatiu i del seu nivell tècnic i d’edat. No es tracte d’aconseguir únicament grans jugadors/es sinó que cal prioritzar les persones sanes, tant física com psíquicament. Els bons resultats esportius, tant personals com col·lectius -que efectivament s’estan aconseguint- no son un fi en si mateix ben fet, l’esforç i la dedicació. sinó una conseqüència del treball ben fet